Fervoare

 

Am păşit pe pământul reavăn

al existenţialismului

şi m-am murdărit pe tălpi de urban

şi de neliniştea tinereţii.

Am alergat pe poteci tivite

de cernoziomul gândurilor

acolo unde soarele se despoaie

 în spatele ochilor mei

şi îmi lasă aşchii adânc împlântate în suflet.

Am coborât pe crestele munţilor

şi mi-am găsit în ascuţimea piscurilor

pomeţii tăioşi.

Urcând apoi dealuri,

mi-am văzut rotunjimile reflectate

în iarba arcuită, subjugată de vânt.

În ochiurile de apă mi-am descoperit

luciul electrizant al ochilor

şi strălucirea ignifugă a zâmbetului.

De flori mi-am prins

parfumul covârşitor al juneţii

cât timp greierii îmi cântau tandreţea.

Numai sufletul l-am zărit sus, în depărtare,

era prins undeva între Lună şi Soare.

 

Loredana Agapi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *