Visuri spulberate/Shattered dreams

Suflet tânăr,

Chiar crezi că totul e posibil?

Tu, speranța întruchipată,

chiar crezi că poți schimba totul?

Nu ești primul

și nici pe departe ultimul,

voinic ce pleacă în lume

cu speranțe mari

că va schimba ceva,

cu mintea și știința sa.

Dar te-ai uitat vreodată înapoi,

să vezi destinul celor precum ție?

Proaspeți călători în lumea neiertătoare,

tineri cercetători în țări lipsite de culoare.

Optimiști pe drumul fără de iertare –

copii, crezându-se adulți, umblând prin viața trecătoare.

 

Young soul,

do you really believe that everything is possible?

You, embodied hope,

do you truly believe that you can change everything?

You are not the first one

and for sure not the last one,

hero who goes in the world

with big hopes

that she will change something,

with her mind and knowledge.

But have you ever looked back,

to see the destiny of others like you?

Fresh travelers in the unforgiving world,

young scientists in colorless countries.

Optimists on the way without forgiveness –

children, believing to be adults, walking through the evanescent life.

(traducerea autorului)

 

Beatrix Hermann

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *