Romania. See & Sea – Un proiect Gifted Youth

Romania. See & Sea – Un proiect Gifted Youth

01 Transalpina

Foto: Radu Ionuț Popa

Versuri: Denisa Lepădatu

şi-a început pământul rugăciunea
plecându-şi capul
aşteaptă să-i înfrunzească
mâinile care se simt singure
mângâind rădăcinile copacilor
oftează şi înţelege
că totul se roteşte
mai repede
mai repede ca el
nu-i rămâne decât
să aştepte
cineva să-l întrebe
dacă nu e prea bătrân
pentru toate
lacrimile
pe care le ia din aceeaşi clepsidră
din care de mult
timpul s-a scurs

 

the earth started its prayer
bowing its head
it waits to grow leaves
on its arms that feel alone
caressing the trees’ roots
it sighs and understands
that everything spins
faster
faster than it
all it can do
is wait
for someone to ask
if it’s not too old
for all
the tears
to take from the same hourglass
from which
the time drained
a long time ago

 

02 Transalpina

Foto: Radu Ionuț Popa

Versuri: Beatrix Hermann

Șoseaua
pe care ai văzut-o
în poză
printre munți
într-o zi înnorată
va fi mâine încă la fel?
Pietrele
din lateral
și iarba
dintre ele
te vor aștepta mereu
să te reîntorci?

 

The road
that you saw
in the picture
through the mountains
on a cloudy day
will tomorrow still be the same?
The rocks
from the sides
and the grass
between them
will forever wait for you
to come again?

 

03 Cascada Bigăr

Foto: Radu Ionuț Popa

Versuri: Beatrix Hermann

Aud apa
curgând
prin aerul dimineții
O auzi și tu?
Văd raza de soare
căzând
în calea mea
O vezi și tu?

 

I hear the water
falling
through the morning air
Do you hear it?
I see the sunshine
falling
in my way
Do you see it?

 

04 Cascada Bigăr

Foto: Radu Ionuț Popa

Versuri: Denisa Lepădatu

n-am înţeles niciodată
de ce uneori
timpul se ghemuieşte
în colţul traversat
de râsetele minutarelor
hotărâtă să aflu
nu mai las noaptea
să plece
legănând-o
pe secundele zilei
adormim împreună
desenând braţele
prezentului
în două culori
amestecându-le
cu fire de iarbă
prinse în tălpile
pământului
strig la umbrele viselor
help
I have never understood
why sometimes
the time crouches
in the corner crossed
by the laughter of the minute hand
decided to find out
I do not let the night
to leave
swinging her
on the seconds of the day
we fall asleep together
drawing the arms
of the present
in two colors
combining them
with the grass
caught in the soles
of the ground
I yell at the dreams of the shadows
help

 

05 Cazanele Dunării

Foto: Radu Ionuț Popa

Versuri: Beatrix Hermann

Unde râul curge
în apa cea mai adâncă,
Când vântul va bate
și cerul se va schimba

Unde se întâlnesc cele două lumi,
la locul îmbrățișării lor,
Când soarele se va ascunde
departe în spatele dealurilor

Precum în amintirea pe care o împărțim…

 

Where the river flows
in the deepest water,
When the wind will blow
and the sky will change

Where the two worlds meet,
at their hugging place,
When the sun will hide
far behind the hills

Like in the memory we share…

 

06 Cazanele Dunării – Mănăstirea Mraconia

Foto: Radu Ionuț Popa

Versuri: Dana Guțu

A mai rămas un vârf de munte
Nemângâiat încă de soare
Și-o răsuflare albăstruie
Plutind alene către zare.

 

There’s one mountain top left
Untouched by the sun
And a blue exhale
Floating towards the horizon.

 

07 Băile Felix

Foto: Ioana Ariana Borza

Versuri: Dana Guțu

Singurătate

Timpul e redat cu încetinitorul. Rutină.
Până şi ceasul e înlocuit de un strat de rugină.
Lipsă de zgomot. Tăcere.
Liniştea începe să creeze durere.
Acelaşi ton plictisitor
Fără variații. Monotonie deformată uniform.

 

Time is slowed down. Routine.
Even the clock is replaced with a layer of rust.
Lack of sound. Silence.
The quiet starts to cause pain.
The same boring tone
Without variations. Uniformly deformed monotony.

 

08 Băile Felix

Foto: Ioana Ariana Borza

Versuri: Beatrix Hermann

Așa pur
așa pașnic
așa unic
așa roial
așa special…
precum un nufăr

 

So pure
so peaceful
so unique
so royal
so special…
like a water lily

 

09 Oradea

Foto: Ioana Ariana Borza

Versuri: Beatrix Hermann

Toate acele nopți
în inima orașului,
mii de lumini,
nu se vor separa niciodată!

Până și cerul
deasupra mea și a ta,
nu va plânge niciodată,
vei vedea!

 

All those nights
in the city’s heart,
thousand of lights,
we’ll never be apart!

Even the sky
above you and me,
will never cry,
you will see!

 

10 Oradea

Foto: Ioana Ariana Borza

Versuri: Dana Guțu

E linişte, ființa mea.
Şi-n liniştea asta
Care mă defineşte
Care te defineşte
Sufletele noastre pot pătrunde în adâncul fiecărui fir de iarbă,
În al fiecărei picături de apă,
Încolțind în irisul unui univers fără pereche –
Un univers al nostru
Şi al tuturor.

 

It’s silence, my being.
And in this quiet
Which defines me
Which defines you
Our souls can creep deeply into each grass thread,
Into each water drop,
Growing in the iris of a universe without pair –
Our universe
Everybody’s universe.

 

11 Cluj Napoca

Foto: Ioana Ariana Borza

Versuri: Beatrix Hermann

Ceas vechi
turn mare
acoperiș roșu
ziduri de cărămizi
vânt blând
aer proaspăt
Bună din nou, trecutule!

 

Old clock
big tower
red roof
brick walls
soft wind
fresh air
Hello past again!

 

12 Cluj Napoca

Foto: Ioana Ariana Borza

Versuri: Denisa Lepădatu

toate visele merg pe același drum
acoperindu-şi chipul
nu tremură când greșesc
ci fac legământ
cu neobositele lacrimi
aşezându-le
una aici
alta dincolo
de barierele trupului
şi-apoi se ridică
scuturând tăcerea
de pe genele spicelor
în zadar căutând
prin bagajul lui azi
speranța de ieri

 

all dreams go the same way
covering their faces
they are not shaking when they make mistakes
they make a pledge
with the tireless tears
putting them
one here
one there
near the barriers of the body
and then they get up
shaking the silence
of the eyelashes of the brans
searching in vain
through today’s luggage
for the hope of yesterday

 

13 Constanța

Foto: Ioana-Elena Tărăbășanu-Mihăilă

Versuri: Beatrix Hermann

O noapte plină de magie –
Luminile,
care străluciseră pe cer
Muzica,
care ne-a umplut inimile
Amintirile,
care vor rămâne pe vecie

 

A night full of magic –
The lights,
that shined in the sky
The music,
that filled our hearts
The memories,
that will last forever

 

14 Constanța

Foto: Ioana-Elena Tărăbășanu-Mihăilă

Versuri: Denisa Lepădatu

în portul acela
unde corăbiile îşi prind ancorele
de aripile păsărilor
şi piraţii strâng miezul
comorilor în scorburile
adormite de timp
însufleţită prinţesă
aunecă pe sferele valuri
înconjurând turnul de nisip
ce ascunde dorinţele sale
vântul o rostogoleşte
printre cărările nimănui
neoferindu-i niciun indiciu
rătăceşte prinţesa
lăsând semne pe fiecare zid
ridicat între dimineţile
aşezate într-un şir
nesfârşit şir
şi-acum scormoneşte
cu braţele-i ninse
căutând în clepsidră
amintiri din regat
uneori se aud
rugăciuni cu care prinţesa
înconjoară polii

 

in that harbor
where the ships fasten their anchors
by the birds wings
and the pirates gather the core
of the treasures in the hollows
that were asleep by the time
spirited princess
slides on the wave spheres
surrounding the sand tower
that hides its wishes
the wind rolls it
between the nobody’s paths
not giving any clue
losing the princess
letting signs on every wall
raised between the mornings
placed in a row
endless row
and now is digging
with snowed arms
searching in the sand glass
memories from the kingdom
sometimes it can be heard
prayers with which the princess
surrounds the poles

 

15 Iaşi

Foto: Iulia Ioana Iancu

Versuri: Dana Guțu

Știi și tu că viață-i un joc.
Singurul de care poți fi cu adevărat dependent.
Jocul tău nu depinde de faimă, bani sau noroc.
Folosește-ți orice mișcare inteligent.
Adu-ți aminte de toate acele locuri minunate.
Adu-ți aminte de Soare apărând în fiecare dimineață.
Pătrunde în esența sufletului tău și zboară
De nu vrei să-ți vezi visele pierzându-se-n ceață.
Aș vrea să știu mai multe despre viitor.
Aș vrea să-mi înțeleg mai bine trecutul.
Dar acum, tot ce e mai important
E cât de departe ajung până mă cuprinde sfârșitul.

 

My feelings about life

You know, life is a game.
It depends on how addicted you are.
Life is not based on money or fame.
If you don’t want to change, it’s gone.
Remember all the bright places you know.
Remember the Sun shining every morning.
Discover your soul and go
If you don’t want to see your dreams like water falling.
I wish I’d know more about the future.
I wish I could understand my past.
But now, everything that’s important
Is how far I can go till the last.

 

16 Iaşi

Foto: Iulia Ioana Iancu

Versuri: Denisa Lepădatu

te caut dintr-o întâmplare în alta
mototolesc îngândurată
castelele unde poeţii închid modestia
până şi emoţiile tresar
în braţele muzei
întinzând copacii pe lungul
şi latul şoselei
unind cele două lumi
necoliniare
strivesc teoremele victoriei
cu o cifră ce şchioapătă
uneori
îndrăznesc să m-aşez
paralel cu lumina
sufletului tău
şi-ncercăm să ne-atingem
ca-ntr-o joacă

 

I search for you from an occurence to another
I crumple lost in thought
the castles in which poets lock their modesty
even the emotions jolt
in the muse’s arms
sprinkling trees along
the highway
uniting the two worlds
that don’t meet
I crush the theorems of victory
with a number that limps
sometimes
I dare sitting
parallel with the light
of your soul
and we try to touch
like a child’s play

 

17 Rarău – Transrarău, Pietrele Doamnei, Cabana Rarău

Foto: Iulia Ioana Iancu

Versuri: Beatrix Hermann

Știi ce înseamnă,
să fii liber?
Să fii neînfricat,
să crezi în tine,
să ai atâtea variante
și să alegi una,
doar una singură,
care îți va schimba viața
pentru totdeauna

 

Do you know,
what it means to be free?
To be fearless,
to believe in yourself,
to have so many choices
and to choose one,
just a single one,
that will change your life
forever

 

18 Rarău – stâna

Foto: Iulia Ioana Iancu

Versuri: Dana Guțu

Am auzit că mâine
Toate drumurile se vor uni şi vor forma,
În ciuda tuturor dificultăților,
Cea mai frumoasă cale.
Întregul timp va încheia un cerc
În jurul celui mai frumos suflet
Străjuit de cei mai minunați ochi
Colorați în zâmbetul unui copil.

 

I heard that tomorrow
All the roads will unite and form
Against all odds
The best path.
The whole time will close a circle
Around the most beautiful soul
Guarded be the most beautiful eyes

 

19 Hunedoara – Castelul Corvinilor

Foto: Alexandra Maryam Dimofte

Versuri: Denisa Lepădatu

ascultă cum respiră copacii
opreşte-te omule
şi-aprinde o lumină
în cea mai întunecată
scorbură
unde liliecii păstrează
pe aripi tainele
peşterilor
nicicând atinse de soare
râsul tău umple grădina
inimilor
hrănindu-se cu mângâierea
vântului
opreşte-te omule
şi-ngenunchează
lângă albastrul
nicicând veştejit
fiindcă cerul
este mereu acelaşi
tristeţile sau bucuriile tale
nu-l opresc să încânte dimineţile
palat pe deal
din flori croit
flori albe
aripi de înger
castel din vremuri semeţe
când cavalerii
la pace dădeau şi
soarele mereu
lumina pe cerul brăzdat
de raze
în el se aflau mari împăraţi
dar acum
numai legenda a mai
rămas din
Marele Castel de
Piatră

 

listen to the trees breathing
stop it, human
and turn on the light
in the darkest
ditch
where the bats keep
on their wings the secrets
of the caves
never touched by the sun
your laughter fills the garden
of the hearts
feeding with the caress
of the wind
stop it, human
and kneel
near the blue
never withered
because the sky
is always the same
your sorrows or your joys
don’t stop it from enchanting the mornings
palace on the hill
made of flowers
white flowers
angel wings
castle from golden times
when the knights
gave peace and
the sun always
lit on the furrowed sky
of rays
in it were great emperors
but now
only the legend has
remained of the
Great Castle of
Stone

 

20 Hunedoara – Castelul Corvinilor

Foto: Alexandra Maryam Dimofte

Versuri: Beatrix Hermann

Îngheață timpul!
Du-mă înapoi
în vremea când
cavalerii se luptau
pentru domnițe,
pentru cei dragi,
când muzica și luptele
erau în armonie
Înapoi în timp
în Evul Mediu

 

Freeze the time!
Take me back
to the age, when
knights fought
for the ladies,
for the loved ones,
when music and fights
were in harmony
Back in time
to the Dark Ages

 

21 Marea Neagră – Mamaia

Foto: Alexandra Maryam Dimofte

Versuri: Beatrix Hermann

Soarele răsare
Apa sclipește
Cerul pictează
Nisipul strălucește
Oamenii iubesc

Nu este acesta paradisul?

 

Sun rising
Water sparkling
Sky painting
Sand glowing
People loving

Isn’t it the paradise?

 

22 Bucureşti – Parcul Cişmigiu

Foto: Ioana-Elena Tărăbășanu-Mihăilă

Versuri: Beatrix Hermann

Cișmigiu

Acesta este locul –

Unde am vorbit ore în șir
Unde am ascultat liniștea

Unde am zâmbit cel mai mult
Unde am plâns cel mai puțin

Unde am învățat să iubim
Unde nu am reușit să urâm

Acum e doar o amintire, așa-i?

 

Cișmigiu

This is the place –

Where we spoke for hours
Where we listened to the silence

Where we smiled the most
Where we cried the less

Where we learned to love
Where we failed to hate

 

23 București – artă urbană

Foto: Ioana-Elena Tărăbășanu-Mihăilă

Versuri: Dana Guțu

Să nu-ndrăzneşti, iubirea mea,
Să-mi zici, să-mi strigi
Că dragostea, în forma ei cea mai pură,
Nu există.
De n-ar fi ea, nici păsările n-ar zbura,
Nici vântul n-ar mai bate,
Nici țipătul nu s-ar auzi
În surzenia unui suflet pierdut.

 

Don’t dare, my love
to tell me, to shout at me
that love, in it’s purest form
does not exist
If it wasn’t for it, even the birds wouldn’t fly
the wind wouldn’t blow
the scream wouldn’t be heard
in the deafness of a lost soul

 

24 Marea Neagră – Cap Aurora

Foto: Beatrix Hermann

Versuri: Denisa Lepădatu

strigă-mă
mi-a spus îngerul
strivind frica
ce mă strângea tot mai tare
simt braţul timpului
mângâindu-mi bucuria
aşezată comod
în palma unui zâmbet
ce se roteşte în jurul planetelor
căutând soarele
ce-mi spune poveşti la culcare

 

call for me
the angel told me
crushing the fear
which held me tighter
I feel the arm of the time
caressing my joy
sitting cosily
in the palm of a smile
circling around the planets
looking for the sun
which tells me bedtime stories

 

25 Apuseni – Groapa Ruginoasa

Foto: Beatrix Hermann

Versuri: Dana Guțu

Sub un cer de-un albastru ca marea
Pe-un munte înțesat de culori
Pădurea abundă de viață;
Natura provoacă furori.
Armonioasă, ca-ntr-o melodie,
O frumusețe binecuvântătoare
Îşi lasă lumina să cadă,
Îmblânzind fiecare culoare.

 

Under a sky as blue as the sea
On a mountain packed with colours
The forest is abound with life;
Nature provokes a furore.
Harmonious, like a melody,
A blessing beauty
It lets its light fall,
Taming each colour

 

26 Apuseni – Groapa Ruginoasa

Foto: Beatrix Hermann

Versuri: Denisa Lepădatu

hai să ne naştem toţi astăzi
mâine pe această pagină
se vor ivi doar fluturi
parfumul zborului rătăcit
în iarba cerului
se va amesteca
poate
cu ploaia rece
aşezând stelele la picioarele
noastre
iar pământul
da pământul
va fi acoperiş peste gânduri
luna şi soarele
se vor plimba alături de noi
neştiind când e zi sau e noapte
ceva este sigur însă
vor fi aici
pentru totdeauna

 

come lets all be born today
tomorrow on this page
only the butterflies will show up
the parfume of the lost flight
in the grass of the sky
it will blend
maybe
with the cold rain
placing stars at our feet
and the earth
yes, the earth
will be a roof over the thoughts
the moon and the sun
will walk alongside us
not knowing when it’s day or night
but something is sure
they will be here
forever

 

27 Sibiu

Foto: Beatrix Hermann

Versuri: Dana Guțu

Te-ai gândit vreodată ce se ascunde sub ciupercile cafenii
Ale unor case albe,
După nişte geamuri de sticlă,
Dedesubtul tuturor stelelor ce vor ramâne necunoscute?
Vise, sentimente
Şi timpul ce curge la infinit într-o clepsidră deja plină.

 

Have you ever thought what it hides under the brown mushrooms
Of some white houses,
Behind some glass windows,
Underneath all the stars that will remain unknown?
Dreams, feelings
And the time that flows to infinity in an hourglass already full.

 

28 Sibiu

Foto: Beatrix Hermann

Versuri: Denisa Lepădatu

du-mă creatorule tot mai sus
acolo unde stelele
n-au nevoie de foarte multe răspunsuri
pentru a supravieţui
lasă-mi doar cuvintele
să-mi aline dorul de oameni
vor fi atunci două universuri perechi
al meu
şi al lor
despărţite printr-o câmpie
ce naşte fluturi
în fiecare zi alţii
povestitori grăbiţi
ai legendelor ce pier în 24 de ore

 

take me creator higher and higher
there where the stars
don’t need so many answers
to survive
leave me just the words
to make my people longing easier
then there will be two universes in pairs
mine
and theirs
separated by a field
that gives birth to butterflies
every day
hurried storytellers
of legends that die in a day

 

29 București – Centrul Vechi

Foto: Iulia Ioana Iancu

Versuri: Beatrix Hermann

Mergând prin oraș
În partea sa veche
Clădiri pline de artă
Totul este așa drăguț!

Oamenii poartă un zâmbet
Ei vin și pleacă
Felinarele încep să strălucească
Frumosul stil vechi!

 

Going through the city
In the old town part
Builidings full of art
Everything’s so pretty!

People wear a smile
They come and go
Lanterns start to glow
The beautiful old style!

 

30 București – Casa Poporului

Foto: Iulia Ioana Iancu

Versuri: Denisa Lepădatu

trec anotimpurile unul pe lângă altul
fără să se atingă
aşază în treacăt
cuiburi de păsări numerotate în joacă
ciripitul autostrăzilor
le trezesc visele adormite în intersecţii
pui de lăcuste se-agaţă de cerul meu
făcându-l să-nghită tot mai greu
vorbele ce ies de pe hornuri
nu-mi mai iau de multă vreme notiţe
memorez fără să mai folosesc
punctul sau virgula
şi în orele mele de joacă
le separ măsurându-mi puterile
cu cifrele mai copilăroase decât duminicile
necuprinse-n orar

 

the seasons go by one by the other
without touching
placing in passing
bird nests playfully numbered
the chirping of the highways
are waking up their sleepy dreams at intersections
grasshoppers babies are clinging on my sky
making it swallow harder and harder
the talks that come from the chimneys
I haven’t noted anything down in a long time
I memorize without using
the dot and the comma
and in my playing hours
I separate them measuring my powers
with the numbers that are more childish than the sundays
not included in the timetable

 

31 Galaţi

Foto: Alexandra Maryam Dimofte

Versuri: Dana Guțu

Mi-ar plăcea să cred că
Există un om care
Să-şi fi trăit toate zilele,
Una după alta,
Ca cea mai mare fericire,
Aflându-se în sânul tuturor lucrurilor,
Memorând şi derulând fiecare apus,
Fiecare răsărit
Ca şi cum ar fi unicul.

 

I would like to believe that
A person exists that
Has lived all his days,
One after another,
Like the biggest happiness,
Being in the middle of all the things,
Memorizing and unrolling every sundown,
Every sunrise,
Like it would be the only one.

 

32 Galaţi

Foto: Alexandra Maryam Dimofte

Versuri: Denisa Lepădatu

mi-am privit muza
ce se juca
întorcându-mi dimineţile
cu capul în jos
sorbea câte puţin
din cele
douăzeci şi patru de ore
când eu împărţeam în silabe
traiectoria universului
lasă-mă
i-am spus căutând drumul
ce desparte ziua de noapte
tu nu ştii
că soarele mă strigă pe nume
şi-ascultându-i ecoul
mă îmbrac în visul tău
pentru că miroase aşa de frumos
a copilărie

 

I have looked at my muse
that played
turning my mornings
upside down
she sipped a little
from the
twenty four hours
when I divided into syllabes
the trajectory of the universe
let me
I have told her searching for the way
that separates the day from the night
don’t you know
that the sun is calling me on my name
and listening to its echo
I am getting dressed in your dream
because it smells so beautiful
of childhood

 

33 Cheile Bicazului

Foto: Dana Guțu

Versuri: Beatrix Hermann

Griji și frici
Stres și melancolie
Râuri de lacrimi
Lasă agonia să plece!
Nu contează
Sparge zidul
Lasă apa
Spală-le pe toate!

 

Worries and fears
Stress and melancholy
River of tears
Let go the agony!
It does not matter
Brake the wall
Let the water
Wash them all!

 

34 Cheile Bicazului

Foto: Dana Guțu

Versuri: Denisa Lepădatu

pădurea coboară ochii
nu vede cum
leul pândeşte strigând
poemul morţii
curge setea de rău
din trup desprins
de poveste
ţin palma
să nu treacă
ideile sparte-n mii de bucăţi
coperta vieţii
schimbând

 

the forest lowers its eyes
it does not see how
the lion lurks screaming
the poem of death
flowing the thirst of evil
from the body detached
from a story
I hold the hand
not letting pass
the ideas broken in thousand of pieces
the cover of life
changing

 

35 Chișinău

Foto: Dana Guțu

Versuri: Beatrix Hermann

Cândva
Viața îți va arăta
Două drumuri:
Ori vei merge în sus
Ori în jos
Depinde de tine
Însă orice vei alege
Îți va aduce
Ceva
Mult mai frumos
Decât te-ai fi așteptat!

 

Someday
Life will show you
Two ways:
Either you go upwards
Or downwards
Is up to you
But whatever you’ll choose
Will bring you
To something
A lot more beautiful
Than what you expected!

 

36 Timişoara

Foto: Beatrix Hermann

Versuri: Beatrix Hermann

Festivaluri de muzică
Clădiri istorice
Tineret implicat
Străzi colorate
Parcuri verzi
Oameni prietenoși
Diversitate culturală
Și o tonă de distracție!
În doar un cuvânt,
Timișoara

 

Music festivals
Historical buildings
Implicated youth
Colorful streets
Green parks
Friendly people
Cultural diversity
and a lot of fun!
In just one word,
Timișoara

 

37 Timişoara

Foto: Beatrix Hermann

Versuri: Denisa Lepădatu

să taci
şi să asculţi
cum dimineaţa
îşi târâie papucii
alunecând pe podeaua
de rouă
puţin obosită
de atâta alergat
prin unele vieţi
se opreşte
şi-şi bea cafeaua

tu nu-nţelegi
că nu-i poţi
număra anii
pentru că nu are
certificat de naştere

 

shut up
and listen
how the morning
is chirping its shoes
sliding on the floor
of dew
a little tired
from so much running
through some lives
it stops
and drinks its coffee

you do not understand
that you can’t
count its years
because it does not have
a birth certificate

38 Braşov

Foto: Radu Ionuț Popa

Versuri: Denisa Lepădatu

în fiecare zi întâlnesc alţi oameni
aşezaţi în şir indian
în ordinea orelor ce aleargă
pe lângă mine
unii sunt prea înalţi
iar eu mă ridic
pe vârfuri să-i ascult
şi înghesui în buzunarele
palmelor mele mici
strângeri de mână
îmbrăţişări grăbite
inimi sculptate pe fire de iarbă
sunt aici
aşteptând să cresc
urcând pe spirala
universului
oamenii fluturi
m-aşază în cupe de flori
şi sorb picături
din poemele
anotimpurilor

 

every day I meet new people
lined in a row
in the order of the hours that run
next to me
some are to tall
and I get up
on the tip-toes to listen to them
and I stuff in the pockets
of my small palms
handshakes
rushed hugs
hearts carved on grass
they are here
waiting for me to grow
climbing on the spiral
of the universe
the butterfly people
are placing me in flower cups
and sip drops
from the poems
of the seasons

 

39 Braşov

Foto: Radu Ionuț Popa

Versuri: Beatrix Hermann

Atins de raza de soare
Înconjurat de munți
Decorat cu stil
Umplut cu iubire
Poate fi mai frumos de atât?

 

Touched by the sunshine
Surrounded by the mountains
Decorated with style
Filled with love
Could it be more beautiful?

 

40 Chişinău

Foto: Dana Guțu

Versuri: Denisa Lepădatu

nefirească iubire
primită în dar la naşterea noastră
deschide uşi
ce duc către Dumnezeu
pierdem timp căutând explicaţii
mai anevoioase decât drumurile
pe care le alegem în viaţă
îngerii cresc aidoma viselor
până când cineva nu mai are putere
să ţină pasul cu ei
lumina creşte odată cu zilele
predestinate nouă

 

weird love
received as a gift at our birth
it opens doors
that lead to God
we lose time searching for explications
more difficult than roads
that we choose in life
the angels are growing like dreams
until someone has no power left
to keep up with them
the light is growing with the days
predestined to us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *